Kopa is opgericht met als doel werkzoekenden en werknemers, in het bijzonder uit de kansengroepen,  te begeleiden naar werk en naar het behoud van dit werk. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van bedrijven en partners opgebouwd doorheen de afgelopen 30 jaar.

Onze missie en visie (pdf).

Daarnaast beschikt Kopa over een duidelijke kennis, ervaring en expertise van de veranderende arbeidsmarkt en de diverse tewerkstellingsmaatregelen.

Per jaar begeleiden wij meer dan 2000 deelnemers naar een vervolgopleiding of werk. Jaarlijks realiseren we meer dan 200 trajecten jobcoaching en taalcoaching  grotendeels in opdracht van de VDAB.

groepsfoto medewerkers Kopa

Het aanbod van Kopa bestaat uit opleiding, begeleiding, jobmatching, BIO stages en job en taalcoaching. Meer specifiek betekent dit:

  • Het aanbieden van beroepsopleidingen aangepast aan de vraag van de klant en de arbeidsmarkt.
  • Het individueel begeleiden van onze cursist tijdens de opleidingen.
  • Het aanbieden van werkplekleren en stages bij diverse werkgevers in combinatie met een opleiding.
  • Het toeleiden van gemotiveerde werknemers binnen een BIO stage van 3 tot 6 maanden. Stage is betalend, vrijgesteld van RSZ en BTW.
  • Het aanbieden van job- en taalcoaching tijdens de BIO stage en (de eerste periode van) de tewerkstelling. Minder als een jaar in dienst dan is deze dienst zelfs gratis.
  • Het stimuleren van kwaliteit doorheen al onze acties.
  • Het constructief samenwerken met andere diensten en organisaties.

 

De koepel Kopa vzw bestaat uit 4 teams gespreid over de provincies West-Vlaanderen, Oost Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Vanuit Limburg worden er ook occasioneel coachingactiviteiten opgenomen in Vlaams Brabant.

Kopa heeft als opdrachtgevers onder meer de VDAB, diverse OCMW’s en private spelers. Gezien wij zorg voor kwaliteit hoog in het vaandel dragen, beschikken wij over het kwaliteitslabel van het ESF agentschap Vlaanderen vzw. Tevens zijn we erkend als werkplekarchitect binnen Sterpunt exclusief ondernemen, het voormalige SLN.

partners